Privreda i poslovni prostori

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nadzelila.aladjuz@centar.ba


Obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.
Za ostale obrasce i dalje je na snazi klasičan postupak.
Za obrasce, kao i za sva druga pitanja, pojašnjenja i nedoumice,  molimo vas da se obratite na e-mail adrese i telefonom:
- za samostalno privređivanje: nermina.mesic@centar.ba (033 562 468). 
- za poljoprivrednu i stočarsku djelatnost: ajla.hadzalic@centar.ba (033 562 512) 
Datum Dokument
14.10.2021.
PPP obrazac
11.10.2021.
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti
11.10.2021.
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehnickih i drugih uslova za obavljanje trgovine
21.03.2021.
@ - Izdavanje prepisa rješenja
21.03.2021.
@ - Izdavanje uvjerenja
21.03.2021.
@ - Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
21.03.2021.
@ - Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
21.03.2021.
@ - Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
21.03.2021.
@ - Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
21.03.2021.
@ - Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
29.05.2019.
Izmjena obavljanja djelatnosti za trgovačku radnju, obrt i ugostiteljstvo
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti putem privremenog radnika
29.05.2019.
Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje trgovačke radnje
29.05.2019.
Osnivanje turističke djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje turističke djelatnosti (TURISTIČKI VODIČ)
29.05.2019.
Osnivanje ugostiteljske radnje
29.05.2019.
Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019.
Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost
29.05.2019.
Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
29.05.2019.
Trajno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Upis u registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata za pravna lica
29.05.2019.
Uslovno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za pravna lica