Pravilnici

Datum Dokument
07.07.2022.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi Općine Centar Sarajevo
29.10.2021.
02 - Pravilnik o korištenju Multimedijalne sale u zgradi Općine Centar Sarajevo
16.04.2021.
02A - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora
16.04.2021.
02A - Pravilnik o javnim nabavkama
16.04.2021.
02A - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
16.04.2021.
02A - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (interni)
16.04.2021.
02A - Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama
16.04.2021.
02A - Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki
16.04.2021.
02A - Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki
16.04.2021.
02A - Pravilnik o provođenju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
16.04.2021.
02A - Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
16.04.2021.
02A - Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke
16.04.2021.
02A - Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke
16.04.2021.
02A - Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu
16.04.2021.
02B - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reprezentaciji i poklonima
16.04.2021.
02B - Pravilnik o korištenju i troškovima telefona Općine Centar
16.04.2021.
02B - Pravilnik o nabavci i načinu korištenja službenih vozila Općine Centar
16.04.2021.
02B - Pravilnik o naknadama za troškove službenih putovanja
16.04.2021.
02B - Pravilnik o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije
16.04.2021.
02B - Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
16.04.2021.
02B - Pravilnik o reprezentaciji i poklonima - dopuna
16.04.2021.
02B - Pravilnik o zaštiti na radu uposlenika Općine Centar
16.04.2021.
02C - Pravilnik o korištenju informacionog sistema
16.04.2021.
03 - Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama
16.04.2021.
03 - Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanj i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste
16.04.2021.
04 - Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar
16.04.2021.
04 - Pravilnik o materijalnom poslovanju
16.04.2021.
04 - Pravilnik o popisu imovine i obaveza
16.04.2021.
04 - Pravilnik za izradu izjave o fisikalnoj procjeni uticaja propisa i akata planiranja na Budžet Općine Centar
16.04.2021.
04 - Pravinik o iznestiranju javnih sredstava Općine Centar - izmjena
16.04.2021.
08A - Pravilnik o administratitvnoj evidenciji pečata i evidenciji uništenih, istrošenih i neupotrebljivih pečata Općine Centar
16.04.2021.
08A - Pravilnik o otpremi pošte putem kurira u Općini Centar
16.04.2021.
08B - Pravilnik o obaveznoj edukaciji uposlenika koji rade na poslovima vođenja matičnih knjiga u Matičnom uredu ili su u vezi sa poslovima izdavanja i prenosa informacija iz službene evidencije Matičnog ureda Službe za opću upravu
16.04.2021.
09B - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama / opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
16.04.2021.
09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
16.04.2021.
09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
16.04.2021.
09B - Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe
16.04.2021.
09B - Pravilnik o raspodjeli novačanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
16.04.2021.
09C - Pravilnik o dodjeli stipendija
16.04.2021.
09C - Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS
16.04.2021.
09C - Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola KS
16.04.2021.
09C - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS
16.04.2021.
09C - Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na poručju općine
16.04.2021.
11A - Pravilnik zaštite od požara jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskih službi Općine Centar
16.04.2021.
11B - Pravila mjesnih zajednica
16.04.2021.
11B - Pravilnik o dodjeli, načinu i uvjetima korištenja dijela prostorija MZ
16.04.2021.
12 - Pravilnik o internoj reviziji
16.04.2021.
16 - Pravilnik o izmjeni pravilnika o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim objektima
16.04.2021.
16 - Pravilnik o pčelarstvu
16.04.2021.
16 - Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima
16.04.2021.
16 - Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
16.04.2021.
16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
16.04.2021.
16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
16.04.2021.
16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine
16.04.2021.
16 - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine
16.04.2021.
16 - Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
16.04.2021.
Pravilnik o postavljanju reklama
16.04.2021.
Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama
16.04.2021.
Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba