Praćenje kvaliteta zraka

Kantonalna mreža za praćenje kvaliteta zraka u Sarajevu

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo možete pratiti na linku