Politika energetske efikasnosti

Opredjeljenje Općine Centar Sarajevo je nabavka i korištenje uređaja visoke energetske efikasnosti, racionalno korištenje energije, kao i promoviranje uštede energije.

Općina Centar Sarajevo u svojoj organizaciji uvodi sistem upravljanja energetskom efikasnošću za definisanje ciljeva i planova u segmentu energetske efikasnosti, kao i za sprovođenje planova i mjera za povećanje energetske efikasnosti i uštede energije.

Ciljevi i misija Općine Centar Sarajevo u dijelu energetske efikasnosti sastoji se u:

Identifikaciji, analizi i predlaganju tehničke mogućih i troškovno efektivnih planova i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti.
Ohrabrivanju i promociji aktivnosti usmjerenih na štednju i povećanje energetske efikasnosti, kao i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu u procesima potrošnje energije.
Promociji korištenja obnovljivih izvora energije i drugih netradicionalnih izvora sa niskim uticajem na životnu sredinu.
Promociji i učešću u razmjeni znanja i informacija sa institucijama i organizacijama koje djeluju u oblasti energetske efikasnosti.
Doprinosu nacionalnoj politici energetske efikasnosti i smanjenja emisija.
Doprinosu globalnoj borbi protiv klimatskih promjena.
Podizanju svijesti svih građana Općine Centar Sarajevo po pitanju energetske efikasnosti i ušteda energije.