Odluke

Datum Dokument
08.06.2022.
Odluke sa 18. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
18.05.2022.
Odluke sa 17. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
15.04.2022.
Odluke sa 16. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
24.03.2022.
Odluke sa 15. redovne sjednice OV-a (26 odluka)
21.03.2022.
Odluke sa 14. redovne sjednice OV-a (9 odluka)
20.01.2022.
Budžet za 2022. godinu
20.01.2022.
Odluka o izvršenju Budžeta za 2022. godinu
06.01.2022.
Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar-mart 2022. godine
23.12.2021.
Odluke sa 12. redovne sjednice OV-a (17 odluka)
10.11.2021.
Odluke sa 11. redovne sjednice OV-a (Nacrt Budžeta za 2022.)
28.10.2021.
Odluke sa 10. redovne sjednice OV-a (19 odluka)
07.10.2021.
Odluke sa 9. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
02.08.2021.
Odluke sa 8. redovne sjednice OV-a (21 odluka)
24.06.2021.
Odluke sa 7. redovne sjednice OV-a (6 odluka)
08.06.2021.
Odluke sa 6. redovne sjednice OV-a (2 odluke)
03.06.2021.
Odluka o imenovanju predsjednice Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
31.05.2021.
Odluke sa 5. redovne sjednice OV-a (12 odluka)
06.05.2021.
Odluke sa nastavka 4. redovne sjednice OV-a (13 odluka)
05.05.2021.
Odluke sa 4. redovne sjednice OV-a (10 odluka)
28.04.2021.
Odluka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zakupu stadiona
28.04.2021.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke Općinskog vijeća (o dodjeli na upravljanje i korištenje Olimpijskog stadiona
19.03.2021.
Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora i aneksa ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
19.03.2021.
Odluka o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano
19.03.2021.
Odluka o privremenom smanjenju zakupnine za poslovne prostorije u vlasništvu Općine Centar do 31.8.2021. godine
19.03.2021.
Odluka o razrješenju i izboru člana Komisije za budžet i finansije
04.03.2021.
Odluka o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo
04.03.2021.
Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo
04.03.2021.
Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar Sarajevo
11.02.2021.
Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina: Infobip Sarajevo i Fonda KS
28.01.2021.
1) Odluka o izboru članova Komisije za Statut i propise
28.01.2021.
2) Odluka o izboru članova Komisije za budžet i finansije
28.01.2021.
3) Odluka o izboru članova drugostepenog organa za žalbe
28.01.2021.
4) Odluka o izboru Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja za vijećnike Gradskog vijeća Grada Sarajeva
28.01.2021.
5) Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
28.01.2021.
6) Odluka o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
19.01.2021.
Odluka o izboru dva zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
08.01.2021.
1) Odluka o verifikaciji mandata
08.01.2021.
2) Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja
08.01.2021.
3) Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća