Obrazovanje

Poboljšanje uslova rada u osnovnim školama:   

  • unapređenje odgojno-obrazovnog procesa (dodatna i dopunska nastava, besplatne sportske aktivnosti, nagrađivanje pojedinaca i škola za postignute rezultate
  • obnovu i rekostrukciju školskih objekata (većina osnovnih škola na području Općine Centar je adaptirane)
  • opremanje škola nastavnim sredstvima (biblioteka, učionica, fiskulturnih sala zbornica)
  • izgradnju sportskih dvorišta i igrališta         
  • organizaciju takmičenja u znanju, kulturnim i sportskim aktivnostima
  • (matematika, fizika, informatika, engleski jezik, revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva, naučno-tehničko stvaralaštvo mladih, likovno stvaralaštvo, košarka, odbojka, fudbal, tenis, gimnastika)
  • pomoć učenicima osnovnih škola koji su u stanju socijalne potrebe(besplatna užina)         

 

Predškolske ustanove
Predškolski odgoj i obrazovanje je sastavni dio jedinstvenog odgojno - obrazovnog sistema koji u skladu sa psihofizičkim razvojem djeteta doprinosi pravilnom tjelesnom, intelektualnom, moralnom i estetskom odgoju i obrazovanju djece i omogućava zdravo i veselo djetinjstvo.
Općina Centar u granicama svojih mogućnosti pruža finansijsku pomoć za obnovu objekata, s ciljem stvaranja ugodanog ambijenta za boravak naših najmlađih građana i uposlenih u vrtićima.

Osnovne škole
Na području naše Općine smješteno je 11 osnovnih škola za koje bi se moglo reći da su u relativno dobrom stanju a zbog stalnog porasta stanovništva na podrućju naše Općine grade se i nove škole. Upravo zahvaljujući sredstvima koje Općina Centar svake godine planira u Budžetu, svim školama je vraćen stari izgled koji je u dobroj mjeri narušen u ratu uslijed različitih dejstava.

Srednje škole i Visokoškolske ustanove na području Općine Centar
Na području Općine egzistira 13 fakulteta i 14 srednjih škola. Jedan dio sredstava iz Budžeta Općina Centar svake godine usmjeri kao pomoć, odnosno podršku fakultetima i srednjim školama. Sredstva su uglavnom namijenjena za kupovinu različite opreme, učila, kao i za obnovu unutrašnih dijelova objekata.

Datum Dokument
11.03.2021.
PRELIMINARNU LISTU izabranih kandidata za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini