Naknadni upis

Za naknadni upis potrebni su sljedeći dokumenti:

  1. internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih
  2. izvod iz matične knjige rođenih za bračne partnere
  3. uvjerenje o kretanju prebivališta bračnih partnera
  4. uvjerenje o državljanstvu BIH
  5. uvjerenje - potvrda da vjenčanje nije upisano u općinama u kojim su bračni partneri imali prebivalište na području BiH
  6. fotokopija pasoša bračnih partnera

   

  Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u sobu 20/prizemlje.