Mladi

Strategija prema mladima Općine Centar za period 2014 : 2020. godine predstavlja strateško plansko:programski dokument i sredstvo za efikasnije upravljanje politikom za mlade na nivo Općine Centar.