Mjesne zajednice

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom. Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

MZ "BARDAKČIJE"
T: + 387 33 217 868
A: Zaima Šarca 14-D
E: mz.bardakcije@centar.ba

MZ "BETANIJA"
T: + 387 33 448 431
A: Armije RBiH 16
E: mz.betanija@centar.ba

MZ "BREKA"
T: + 387 33 226 646
A: Juraja Najdhardta 5
E: mz.breka@centar.ba

MZ "CIGLANE"
T:  + 387 33 201 442
A: Trg Merhemića 14
E: mz.ciglane@centar.ba

MZ "CRNI VRH - GORICA"
T:  + 387 33 204 037
A: Avde Jabučice 52
E: mz.crnivrh-gorica@centar.ba

MZ "DONJI VELEŠIĆI"
T: + 387 33 814 081
A: Hasana Bibera 5
E: mz.donjivelesici@centar.ba

MZ "DŽIDŽIKOVAC-KOŠEVO I"
T: + 387 33 667 475
A: Hasana Kikića 8
E: mz.dzidzikovac-kosevo1@centar.ba

MZ "HRASTOVI- MRKOVIĆI"

T: + 387 33 441 926
A: Panjina kula do broja 78
E: mz.hrastovi-mrkovici@centar.ba

MZ "KOŠEVSKO BRDO"
T: +387 33 213 298
A: Braće Begić 11
E: mz.kosevskobrdo@centar.ba

MZ "KOŠEVO II"
T:+387 33  208 126
A: Patriotske lige bb
E: mz.kosevo2@centar.ba

MZ "MARIJIN DVOR"
T: 387 33 442 016
A: Dolina 7
E: mz.marijindvor@centar.ba

MZ "MEJTAŠ-BJELAVE"
T: + 387 33 442 608
A: Čekaluša 7
E: mz.mejtas-bjelave@centar.ba

MZ "NAHOREVO"
T:+ 387 33 670 822
A: Nahorevo bb
E: mz.nahorevo@centar.ba

MZ "PARK-VIŠNJIK"
T: + 387 33 207 029
A: Čekaluša 69
E: mz.park-visnjik@centar.ba

MZ "PIONIRSKA DOLINA"
T: + 387 33 668 166
A: Nahorevska 103
E: mz.pionirskadolina@centar.ba

MZ "SKENDERIJA-PODTEKIJA"
T: + 387 33 220 890
A:: Skenderija 5
E: mz.skenderija-podtekija@centar.ba

MZ "SOUKBUNAR"
T: + 387 33 663 287
A:  Soukbunar 203
E: mz.soukbunar@centar.ba

MZ "ŠIP"
T: + 387 33 486 683
A:  Branilaca Šipa 15
E: mz.sip@centar.ba

MZ "TRG OSLOBOÐENJA-CENTAR"
T: + 387 60 359 86 30
A: Muhameda Kantardžića 3
E: mz.trgoslobodjenja-centar@centar.ba

KONTAKT TELEFON
+387 33 56 23 88
+ 387 33 56 23 97

EMAIL
mz@centar.baDatum Dokument
05.08.2022.
Vizija razvoja mjesnih zajednica u Općini Centar
22.07.2022.
Ovjere dokumenta u mjesnim zajednicama
04.07.2022.
Nacrt vizije razvoja mjesnih zajednica na području Općine Centar Sarajevo
09.03.2022.
Zahtjev za građane
07.03.2022.
Zahtjev za korištenje prostorija mjesne zajednice 2022
26.03.2019.
ORAZAC ZA EVIDENCIJU OBJEKATA