Matični ured

Administrativna taksa: Ukoliko osobe nisu oslobođene plaćanja administrativne takse, ista se može kupiti u fotokopirnici koja se nalazi u dvorištu Općine. Obavijest o tarifama administrativnih taksi je vidno izložena u šalter sali matičnog ureda.

RADNO VRIJEME MATIČNOG UREDA

07:30 - 17:00 svaki radni dan

T: + 387 33 56 23 83
E: maticno@centar.ba