Legalizacija potpisa za nepokretna lica

Za legalizacija potpisa za nepokretna lica potrebni su sljedeći dokumenti:

Za lica koja ne mogu doći u zgradu Općine potreban je zahtjev na šalteru podnesaka uz obavezan ljekarski nalaz (dokaz o nepokretnosti osobe) i  da je osoba svjesna svojih postupaka.

  1. Ovjera se vrši samo na području Općine Centar
  2. Ovjera se vrši samo srijedom
   (izlazak na teren se mora ranije najaviti)


  Potrebni dokumenti :

  1.  Ljekarski nalaz
  2.  Zahtjev
  3.  Dokument koji treba da se ovjeri
  4.  Fotokopija lične karte lica kojem treba da se ovjeri potpis