LEAP 2019-2024

Lokalni ekološki akcioni plan (u daljem tekstu LEAP) Općine Centar je strateški dokument tj. dugoročni plan djelovanja na polju zaštite i unapređenja okoliša u okvirima razvoja općine, a koji se temelji na načelima partnerstva i podijeljene odgovornosti cjelokupne zajednice, te na načelima prava građana na zdrav okoliš, na dostupnost informacija o stanju okoliša, kao i odlučivanju pri donošenju i provođenju politike zaštite okoliša.

Datum Dokument
17.12.2019.
Lokalni ekološki plan Opštine Centar za period 2019-2024 godina