Kultura

Općina Centar je osnivač JU Centar za kulturu "Sarajevo" koji kroz svoje segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja preferira rad sa djecom, mladima i građanima, afirmiše stvaralaštvo mladih, uvažavajući i ostale kategorije društva.

Na teritoriji Općine Centar se nalaze gotovo sve značajne kulturne institucije. Samim tim se na ovom području organizira najveći broj kulturnih programa i festivala (Sarajevo film festival, Jazz festival, Kids festival, MESS itd.).

 
Na području Općine Centar nalazi se 5 pozorišta, 6 galerija, 8 kino dvorana, 4 kulturno – umjetnička društva, 3 filmske produkcije, 1 muzej i 29 drugih raznih ustanova koji afirmišu kulturu i aktivnosti iz oblasti kulture.