Komisije Općinskog vijeća

Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja:

 1. Jasmin Ademović, predsjednik
 2. Nihad Uk, zamjenik predsjednika
 3. Nermin Kapo
 4. Sara Arslanagić
 5. Denis Challenger
 6. Lejla Khattab
 7. Ismir Jusko
 8. Maida Gabela
 9. Đenan Muminović

 Komisija za budžet i finansije:

 1. Biljana Lazarević, predsjednica
 2. Dijana Kozadra, zamjenica predsjednice
 3. Mirza Kudić
 4. Muharem Hamzić
 5. Đenan Mulić
 6. Alen Džano
 7. Amer Herenda
KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
 1. Lejla Brčić- predsjednica
 2. Senada Bosno- zamjenica
 3. Zlatan Velić
 4. Akir Šišić
 5. Abid Jusić
 6. Maid Delić
 7. Avdija Numanović
 8. Faik Đugum
 9. Đenan Muminović

KOMISIJA ZA STATUSNA PITANJA GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

 1. Enes Mulić
 2. Maja Anzulović -
 3. Adel Muratović
 4. Nevenka Škavo
 5. Eldina Kordić
 6. Minela Kapetanović
 7. Šačir Čavrk

KOMISIJA ZA BORAČKA PITANJA

 1. Suada Pašić
 2. Zvonko Ivišić
 3. Dževad Topić
 4. Nihada Tihić
 5. Muhamed Svraka
 6. Elvis Sudar
 7. Mustafa Rustemagić

 

KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

 1. Vera Brigić
 2. Velid Jerlagić 
 3. Haris Bijedić
 4. Melka Điderija
 5. Zeković Mirza 
 6. Vedad Džindo
 7. Mehmed Muharemović

DRUGOSTEPENI ORGAN ZA ŽALBE

 1. Jasmin Kreso
 2. Maid Delić
 3. Admir Jusufbegović
 4. Lejla Mehmedović
 5. Arijana Strinić
 6. Elma Bećirović
 7. Ljuljana Vraca
KOMISIJA ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI-VIJEĆNICI
 1. Denis Challenger                          
 2. Lejla Khattab
 3. Amra Zulfikarpašić
 4. Đenan Mulić                                  
 5. Aida Koluder Agić                         
 6. Sulejman Haljevac                        
 7. Velija Katica                                 
 8. Sejad Đozo
 9. Lajla Ćosović

KOMISIJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU KULTURNOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA

 1. Željko Majstorović
 2. Igor Madić
 3. Pavle Krstić
 4. Selma Tafro
 5. Marin Petrović
 6. Alem Fejzić
 7. Minela Hasanović
 8. Lejla Khattab
 9. Azra Brutus

 

KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 1. Ermin Kurtović
 2. Omar M.Halilović
 3. Ira Adilagić
 4. Aida Suljević
 5. Aida Marković
 6. Esmina Isaković
 7. Meliha Ferhatović

KOMISIJA ZA KULTURU I SPORT

 1. Marijana Podrug Arapović
 2. Aida Bukva
 3. Draško Luković
 4. Ismir Jusko
 5. Salem Dučić
 6. Fahrudin Hodžić
 7. Jasmin Šljivo

KOMISIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

 1. Maida Gabela
 2. Himzo Oruč,
 3. Enes Hodžić
 4. Aida Imamović
 5. Biljana Buhavac
 6. Alem Delalić
 7. Damir Osmanović

 KOMISIJA ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 1. Samra Mlinar-Mandić
 2. Edin Kapo,
 3. Nedim Dervoz
 4. Ado Hodžić
 5. Maida Gabela
 6. Rasim Ranica
 7. Emir Muminović

KOMISIJA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 1. Hidajet Porić
 2. Edin Šaković
 3. Bekir Šuško
 4. Nedim Škrbo
 5. Amina Osmanbegović
 6. Jelena Samardžić
 7. Hamza Durmić

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJENDICE I SARADNJU S OPĆINAMA I GRADOVIMA

 1. Adnan Hajdar,
 2. Ermin Panjeta
 3. Saliha Beha
 4. Amel Šenderović
 5. Hadis Hodžić
 6. Đenan Muminović
 7. Miralem Šenderović

 KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Melisa Lekić,
 2. Dženan Mulić
 3. Aldina Bektašević
 4. Jasmin Topalović
 5. Harun Jasika
 6. Armin Terzimehić
 7. Namik Fočo

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO IMUNITETSKA PITANJA-vijećnici

 1. Jasmin Ademović
 2. Samir Fazlić
 3. Nermin Kapo
 4. Sara Arslanagić
 5. Lejla Khattab
 6. Denis Challenger
 7. Ismir Jusko
 8. Senada Bosno
 9. Đenan Muminović

 

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORIJE

 1. Đenan Muminović
 2. Alen Girt 
 3. Kenan Rizvanović 
 4. Ćamil Osmanagić                            
 5. Amela Ljutić                                    
 6. Anela Zločudović                             
 7. Jasmin Terović                                  
 8. Kemal Šovšić   
 9. Zijad Škamo                                      

 ZDRAVSTVENI SAVJET

 1. Salko Pašović, predsjednik
 2. Eldina Bešlagić,
 3. Tea Dreković, član
 4. Alma Kaljača, član
 5. Bakir Nakaš, član
 6. Veldina Čordalija
 7. Ezrema Boškailo, član
 8. Gjulera Dedović- Halilbegović, član
 9. Dubravka Galić, član