Katastar i imovinska

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na:
(Imovinska): narima.isakovic@centar.ba;
(Katastar): mediha.alibasic@centar.ba


Obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.

Za ostale obrasce i dalje je na snazi klasičan postupak.


Datum Dokument
16.06.2022.
Cijepanje parcela van obuhvata građevinskog zemljišta sa obnavljanjem međnih biljega i provođenjem promjena u katastru zemljišta [05-22]
16.06.2022.
Ucrtavanje katastra podzemnih instalacija [05-23]
22.03.2021.
@ - Opšta uplatnica #1
22.03.2021.
@ - Opšta uplatnica #2
21.03.2021.
@ - Isplanjenje objekta u katastru zemljišta sa snimanjem promjena [05-04]
21.03.2021.
@ - Izrada historijata promjena na parcelama [05-08]
21.03.2021.
@ - Korištenje podataka premjera i katastra (Kopija katastarskog plana, prijepis ili izvod iz posjedovnog lista i uvjerenje o posljednjem stanju u katastru) [05-01]
21.03.2021.
@ - Obračun naknade za pogodnost - Renta [05-15]
21.03.2021.
@ - Prestanak državnog vlasništva [05-17]
21.03.2021.
@ - Utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu [05-11]
29.05.2019.
Alternativni smještaj [05-13]
29.05.2019.
Cijepanje parcela u obuhvatu građevinskog zemljišta [05-02]
29.05.2019.
Dodjela zemljišta u svrhu legalizacija građevina [05-09]
29.05.2019.
Ispravka-izmjena rješenja-zaključka [05-18]
29.05.2019.
Povrat nekretnina [05-10]
29.05.2019.
Prijepis rješenja ili zaključka [05-19]
29.05.2019.
Promjena kulture zemljišta: (A) sa premjeravanjem; (B) bez premjeravanja [05-05]
29.05.2019.
Promjena upisa posjedovnog stanja [05-06]
29.05.2019.
Uplanjenje: (A) objekta ili dograđenog dijela objekta sa snimanjem promjena; (B) poslovnog ili privrednog objekta [05-03]
29.05.2019.
Utvrđivanje prava služnosti [05-16]
29.05.2019.
Zahtjev za izdavanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta [05-21]
29.05.2019.
Zahtjev za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom [05-20]