Inspekcija

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na: azra.pondro@centar.ba


Datum Dokument
29.05.2019.
01 Inspekcijski nadzor
29.05.2019.
02 Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
29.05.2019.
03 Brošura