Informacija za biračke odbore

Datum Dokument
10.11.2020.
Lokacije biračkih mjesta
10.11.2020.
Plan distribucije izbornog materijala
10.11.2020.
Rješenje o imenovanju biračkih odbora za Lokalne izbore koji će se održati 15.11.2020.