Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Poziv za sjednicu
a) Usvajanje Zapisnika sa 13.redovne sjednice Općinskog vijeća održane 30.12.2021. godine; b) Usvajanje Zapisnika sa nastavka 13. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 20.1.2022. godine
Vijećnički sat
Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Općine Centar
Nacrt Statuta Općine Centar Sarajevo
a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke broj :01-45-2157/19 od 16.12.2019. godine i dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Općine Centar Sarajevo u ulici Vrazova 5, b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke broj :01-4
Prijedlog odluke o kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa Udruženjima „Generacija“ i „Zdravo živi/sretno stari“
Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Centar Sarajevo
Prijedlog Rješenja broj: 05/A-27-582/20 kojim se odbija zahtjev Hajduk Avde i drugih iz Sarajeva za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu objekta izgrađenog u ulici Kaptol br. 12. u Sarajevu, koje je označeno kao k.č. 1938/2 k.o. Sarajevo IV
Prijedlog rješenja broj 05/A-31-741/07-1 kojim se mijenja tačka I dispozitiva pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-741/07 od 23.06.2008. godine
Prijedlog Rješenja broj 05-31-700/16-1 kojim se oglašava ništavim Rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj 05-31-700/16 od 26.09.2017. godine u cijelosti
Prijedlog zaključka broj 05/A-31-446/03-1 kojim se odbacuje prijedlog Podbićanin Bilala iz Sarajeva, za obnovu postupka koji je okončan pravosnažnim rješenjem Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-446/03 od 20.11.2003. godine, kao zasnovan n
Godišnji izvještaj o radu Centara za zdravo starenje Općine Centar u ulicama Maršala Tita na broju 12. i Soukbunar na broju 203., za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o radu Centra za zdravo starenje Općine Centar na adresama Patriotske Lige do broja 46 i Nahorevska na broja 103, za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o radu Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Općine Centar za 2021. godinu