Dopredsjedavajući Općinskog vijeća

Benjamin Isović-dopredsjedavajući Općinskog vijeća

Rođen u Sarajevu 27.05.1962. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. Studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je i stekao zvanje diplomiranog pravnika osamdesetih godina. Član estradnih i umjetničkih udruženja. Autor više zbirki poezije, velikog broja muzičkih numera i koautor prijedloga za tekst himne BiH. Živi sa porodicom u Sarajevu. Nezaposlen