Djeca rođena u inostranstvu

Postupak upisa u Matičnu knjigu rođenih  s konstatacijom državljanstva BiH i FBiH, za lica rođena u inostranstvu (lica rođena u inostranstvu poslije 01.01.1998. godine)

Potrebna dokumentacija:

1. Međunarodni izvod iz MKR ili izvod iz MKR propisno ovjeren/legalizovan za upotrebu u BiH;

2. Dokaz o prebivalištu roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

3. Uvjerenja o državljanstvu roditelja državljanina BiH (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

4. Izvodi iz MKR roditelja državljanina BiH (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

5. Kopija važećih identifikacionih dokumenata roditelja (lična karta/osobna karta, pasoš).

Za osobe rođene u inostranstvu do 01.01.1998. godine, upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakt telefona 033/562-480, 033/562-379 ili direktno u kancelariji broj 21.