Civilna zaštita

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite na: almedina.agic@centar.ba ;


Datum Dokument
29.05.2019.
Prijava štete od prirodne i druge nesreće
29.05.2019.
Saglasnost za skloništa
29.05.2019.
Uvjerenje o angažovanosti u CZ