Centar za zdravo staranje


CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE OPĆINA CENTAR
Adresa:  Titova 12
Telefon:  033/205-398
Koordinatorica: Varja Nikolić
e-mail: czzs@centar.ba

RADNO VRIJEME: 
ponedjeljak-petak (09:00 - 15:00) rad sa članovimaCENTAR ZA ZDRAVO STARNJE OPĆINA CENTAR/STARI GRAD
Adresa: Muhameda Kantardžića 3
Telefon: 033/551-530
Koordinatorica: Sanela Feratović

RADNO VRIJEME: 
ponedjeljak-petak (09:00 - 15:00) rad sa članovima


http://centar.zdravostarenje.ba/
Datum Dokument
02.04.2019.
Anketa interesa za radionice
02.04.2019.
Upitnik o socio-ekonomskom i zdravstvenom stanju