Boračko invalidska zaštita

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nahasnija.zoronjic@centar.ba


Datum Dokument
25.08.2022.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Kanton [09-33]
15.06.2022.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog borca - Federacija [09-32]
15.06.2022.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu [09-23]
23.07.2021.
@ Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije [09-27]
13.04.2021.
Prestanak - promjena prava na mjesečna primanja [09-21]
13.04.2021.
Zahtjev za prestanak prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju [09-20]
13.04.2021.
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju [09-29]
09.11.2020.
Dodatak za djecu za djecu RVI od 20 do 80 % vojnog invalidteta [09-28]
05.06.2020.
Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu [09-25]
05.06.2020.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca do navršenih 57 godina - Kanton [09-24]
29.05.2019.
Banjsko klimatsko liječenje [09-08]
29.05.2019.
Finansiranje projekata sredstvima budžeta Općine [09-20]
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć [09-14]
29.05.2019.
Legitimacija člana šehidske porodice - porodice poginulog borca [09-02]
29.05.2019.
Legitimacija ratnog vojnog invalida [09-03]
29.05.2019.
Mjesečna novčana primanja [09-05]
29.05.2019.
Mjesečni novčani dodatak LI (Federalni zakon) [09-17]
29.05.2019.
Mjesečni novčani dodatak PI (Federalni zakon) [09-18]
29.05.2019.
Odjava prava na zdravstvenu zaštitu [09-06]
29.05.2019.
Oslobađanje od plaćanja rente za legalizaciju stambenog objekta [09-13]
29.05.2019.
Oslobađanje od rente za proizvodni ili poslovni prostor [09-12]
29.05.2019.
Oslobođenje od plaćanja rente za objekat individualnog stanovanja [09-16]
29.05.2019.
Ostvarivanje i prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju [09-07]
29.05.2019.
Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu [09-22]
29.05.2019.
Povećanje procenta invalidnosti [09-09]
29.05.2019.
Preseljenje predmeta [09-19]
29.05.2019.
Priznavanje svojstva ratnog - mirnodopskog invalida [09-21]
29.05.2019.
Promjena u ličnoj invalidnini [09-10]
29.05.2019.
Promjena u porodičnoj invalidnini [09-01]
29.05.2019.
Troškovi naknade za legalizaciju poslovnog prostora [09-15]
29.05.2019.
Zdravstvena zaštita [09-11]
22.05.2019.
Troškovi dženaze - sahrane [09-04]