Boračko invalidska zaštita

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nahasnija.zoronjic@centar.ba


Datum Dokument
23.07.2021.
@ Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
13.04.2021.
Prestanak - promjena prava na mjesečna primanja
13.04.2021.
Zahtjev za prestanak prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
13.04.2021.
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
09.11.2020.
Dodatak za djecu za djecu RVI od 20 do 80 % vojnog invalidteta
05.06.2020.
Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
05.06.2020.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca do navršenih 57 godina (kantonalni zakon)
08.08.2019.
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
29.05.2019.
Banjsko klimatsko liječenje
29.05.2019.
Finansiranje projekata sredstvima budžeta općine
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć
29.05.2019.
Legitimacija člana šehidske porodice - porodice poginulog borca
29.05.2019.
Legitimacija ratnog vojnog invalida
29.05.2019.
Mjesečna novčana primanja
29.05.2019.
Mjesečni novčani dodatak LI (Federalni zakon)
29.05.2019.
Mjesečni novčani dodatak PI (Federalni zakon)
29.05.2019.
Odjava prava na zdravstvenu zaštitu
29.05.2019.
Oslobađanje od plaćanja rente za legalizaciju stambenog objekta
29.05.2019.
Oslobađanje od rente za proizvodni ili poslovni prostor
29.05.2019.
Oslobođenje od plaćanja rente za objekat individualnog stanovanja
29.05.2019.
Ostvarivanje i prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
29.05.2019.
Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu
29.05.2019.
Povećanje procenta invalidnosti
29.05.2019.
Preseljenje predmeta
29.05.2019.
Priznavanje svojstva ratnog - mirnodopskog invalida
29.05.2019.
Promjena u ličnoj invalidnini
29.05.2019.
Promjena u porodičnoj invalidnini
29.05.2019.
Troškovi naknade za legalizaciju poslovnog prostora
29.05.2019.
Zdravstvena zaštita
22.05.2019.
Troškovi dženaze - sahrane