Biblioteke

GAZI HUSFEV-BEGOVA BIBLIOTEKA 
adresa: H. Kreševljakovića 58
TELEFON: 264-960; 658-143
e-mail: ghbibl@bih.net.ba
web stranica:  www.ghbibl.com.ba

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva
adresaMis Irbina 4
TELEFON: +387 33 444 580
FAX: +387 33 265 030
e-mail: info@bgs.ba