Ulica Ferhadija

Ulica se nalazi u središtu grada. Počinje kod “Vječne vatre” (spomenika oslobodiocima Sarajeva 06.04.1945. godine), a završava kod “Slatkog ćošeta”, na početku Ulice Sarači. Dio koji pripada Općini Centar proteže se od “Vjećne vatre” do “Gradske tržnice Markale”. Ulica je sve do 1928. godine nosila ime Ferhadija, po bosanskom namjesniku Ferhad-begu Vukoviću-Desisaliću, koji je 1561/62. godine sagradio džamiju u toj ulici. Od 1928. do 1941. godine nosila je ime Prijestolonasljednika Petra, po princu i kasnijem kralju Petru ll Karadorđeviću. Od 1941. do 1945. godine nosila je staro ime Ferhadija, a od 1945. do 1993. godine njeno ime je bilo Vase Miskina Crnog, po heroju rata 1941-1945. godine Vasi Miskinu Crnom. Od 1993. godine ponovo nosi ime Ferhadija.