Djeca rođena u inostranstvu

Djeca rođena u inostranstvu poslije 01.01.1998. godine

  1. Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa ili izvod iz matične knjige rođenih izdat na nacionalnom obrascu inostranog organa, preveden od sudskog tumača na jedan od službenih jezika i pisama Federacije i legalizovan za službenu upotrebu u Bosni i Hercegovini“
  2. uvjerenje o kretanju roditelja (Policijska uprava po mjestu prebivališta)
  3. uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
  4. ukoliko nije zajedničko prebivalište roditelja, potrebno je i uvjerenje da nije izvršen upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (općine po prebivalištu)
  5. lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije
  6. pismena saglasnost roditelja stranca za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, ovjerena u skladu sa propisima BiH
  7. pasoš roditelja – stranca, fotokopija

  ukoliko treća osoba vrši upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, potrebna je punomoć koja je ovjerena u skladu sa propisima BiH.

  Za osobe rođene u inostranstvu do 01.01.1998. godine, upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu.

   

  Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3.