Postupak prijave rođenja djeteta i određivanje ličnog imena

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini - mjestu prebivališta majke.

Za prijavu djeteta u Općine Centar potrebnia je sljedeća dokumentacija:

1. Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u MKR;

2. Obavještenje o evidenciji prebivalištu/boravišta roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

3. Prijava za upis ličnog imena djeteta;

4. Uvjerenje o državljanstvu roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

5. Izvod iz MKV roditelja (pribavlja organ po službenoj dužnosti ili stranka);

5. Kopija važećih identifikacionih dokumenata roditelja (lična karta/osobna karta, pasoš).

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja.


Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti u sobu 21 ili putem telefona na broj 033/562-480