UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

Za obrazovanje Općina Centar u 2023. godini izdvaja 2.272.700 KM

Iako to nije u njenoj nadležnosti Općina Centar Sarajevo i u ovoj godini izdvojila je značajna finansijska sredstava iz svog budžeta za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanje uvjeta boravka i rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, zatim za stipendiranje učenika i studenata, organizaciju školskih takmičenja u znanju, kulturnim i sportskim aktivnostima...

Tako je u općinskom budžetu za 2023. godinu izdvojeno preko 2.272.700 konvertibilnih maraka za podršku obrazovanju.

 

U okviru tih sredstava, izdvojeno je 712.700 maraka za dodjelu općinskih stipendija „Prof. dr. Husein Kulenović“ srednjoškolcima i studentima. Iznos od 50.000 maraka izdvojen je za podršku mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i nagrada. Za besplatan prevoz učenika osnovnih škola koji stanuju na većoj udaljenosti od škole, a gdje nemaju uspostavljene odgovarajuće saobraćajne linije javnog gradskog prevoza ili se javni gradski saobraćaj ne odvija redovno izdvojeno je 280.000 KM, te 35.000 KM za prevoz učenika sa poteškoćama u razvoju i njihovih pratilaca.

 

U budžetu Općine Centar za 2023. godinu obezbijeđeno je 70.000 maraka za nabavku đačkih užina za učenike osnovnih škola čije su porodice slabijeg imovinskog stanja.

 

Za poboljšanje uslova rada i opremljenosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova izdvojeno je 770.000 KM. Od navedenih sredstava 450.000 KM planirano je za poboljšanje uslovnosti objekata obrazovnih institucija prema zahtjevima. Iznos od 150.000 maraka je izdvojen za rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Za sufinansiranje rekonstrukcije kotlovnice u Osnovnoj školi „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ obezbijeđen je iznos od 50.000 maraka. Za projekat vanjskog uređenja vrtića Slavuj i Višnjik izdvojeno je 70.000 maraka, dok je za sufinansiranje sanacije vrtića na Šipu izdvojeno 50.000 maraka.

 

Na početku svake školske godine Općina daruje prvačićima školske torbe, pribor i udžbenike za što je izdvojeno 170.000 KM. Osim toga, izdvojeno je i 30.000 KM za projekat sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba.

 

Općina Centar je u ovoj godini obezbijedila 30.000 KM za izgradnju predškolske ustanove Razigrani dani, te 10.000 maraka za izgradnju objekta za školu u prirodi na lokalitetu Mrkovići.

 

Iznos od 15.000 maraka obezbijeđen je za opremanje biblioteka u javnim ustanovama, a 10.000 maraka izdvojeno je za podršku stručnom usavršavanju rukovodilaca osnovnih i srednjih škola i obilježavanje Dana nastavnika.

 

U cilju poticanja što boljih rezultata u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta (matematike, fizike, geografije, informatike, tehnike i kulturno-umjetničkog stvaralaštva) Općina je obezbijedila 25.000 KM za organiziranje takmičenja učenika osnovnih škola iz pomenutih oblasti, a 15.000 KM za kupovinu karata učenicima osnovnih škola za pozorišne predstave.

 

Za podršku projektima predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova za tekuće projekte i aktivnosti izdvojeno je 20.000 maraka. Izdvojeno je i 20.000 maraka za pokriće troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja, te 5.000 KM za ekološke sekcije osnovnih škola.