Objavljen javni poziv za troškove liječenja lica u stanju socijalne potrebe

Općina Centar je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe sa prebivalištem na području ove lokalne zajednice.

Javni poziv je trajnog karaktera. Građani mogu predavati svoje zahtjeve tokom cijele kalendarske godine ili do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu Općine Centar za ovu godinu.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za novčane pomoći za liječenje u iznosu do 2.500 maraka licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe obezbijeđeno je 95.000 maraka, dok je iznos od 90.000 maraka namijenjen za pomoć u liječenju osoba oboljelih od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja imaju lica u stanju socijalne potrebe koja imaju prebivalište na području općine Centar u trajanju od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljenog lica. Uslov je i da ukupna mjesečna primanja porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos jedne i po prosječne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima.

 

Izuzetno, bez obzira na visinu primanja porodičnog domaćinstva, utvrđuju se sljedeća prava za kategorije lica kako slijedi:

a) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku lijekova za oboljele od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških bolesti, raspoređuje se po pojedinačnom slučaju, na osnovu preporuke Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ili Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“ i predračuna apoteke, u iznosu do 30% od ukupnih troškova liječenja na godišnjem nivou;

b) Pravo na sufinansiranje bezglutenske ishrane, po preporuci nadležnog ljekara;

c) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za djecu oboljelu od karcinoma, leukemije, hepatitisa B i C, epilepsije i drugih teških hroničnih oboljenja, djecu oboljelu od diabetes mellitusa i djecu kojoj je dijagnosticiran psiho-fizički poremećaj u razvoju,

d) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za lica koja zbog nemogućnosti liječenja u BiH, imaju preporuku za liječenje u inostranstvu izdatu od strane konzilija ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica "Dr. Abdulah Nakaš" ili ugovoren tretman za liječenje van mjesta prebivališta i to u iznosu 50% od predračunske vrijednosti  troškova liječenja.

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu -Odsjek za socijalnu zaštitu, elektronskim putem (jasmina.fazlic@centar.ba), poštom preporučeno ili putem Protokola Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

 

Tekst javnog poziva objavljen  je  na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo kao i na web stranici Općine Centar Sarajevo  https://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 033/562-447.