RELOAD2 - ANKETA ZA IZRADU BAZE PODATAKA

Poziv organizacijama civilnog društva da učestvuju u registraciji

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa 13 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) provodi aktivnost izrade baze podataka organizacija civilnog društva (OCD) koje djeluju u svakoj od partnerskih jedinica lokalne samouprave: Centar Sarajevo, Bihać, Gacko, Goražde, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez.

 Cilj izrade baze podataka je kreiranje jednog alata koji će dati transparentne informacije građanima, lokalnim vlastima, ali i drugim zainteresiranim osobama o profilu i radu organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

 

Stoga, pozivaju se sve organizacije civilnog društva koje su registrovane i djeluju na nivou gore navedenih jedinica lokalne samouprave, da se uključe u ispunjavanje ankete kako bi se kreirala jedna sveobuhvatna baza podataka o aktivnim organizacijama u lokalnim zajednicama.

 

Neophodno je da anketa bude popunjena i poslana sa email adrese osobe koja je ovlaštena za zastupanje ili sa email adrese organizacije.

 

Dostavljeni podaci će biti javno objavljeni na internetskim stranicama  jedinica lokalne samouprve, te je potrebno da budu provjereni i ažurirani. O vremenu objavljivanja kompletne baze podataka organizacija civilnog društva ćete biti naknadno obaviješteni putem informativnih glasila jedinica lokalne samouprave.

 

Anketa je dostupna na sljedećem linku: https://www.surveymonkey.com/r/reload2