IZDVOJENO 37.174.000 KM

Za kapitalna ulaganja i kapitalne transfere izdvojeno 37.174.000 KM

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za kapitalna ulaganja i kapitalne transfere planirano je 37.174.000 KM.

 Općina Centar Sarajevo u svojstvu nadležnog upravitelja svake godine ulaže značajna finansijska sredstva u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture. Za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture prema usvojenim planovima planirano je ukupno 6.816.000 maraka. Od tog iznosa, za sanaciju i rekonstrukciju ulica u nadležnosti Općine planirano je 4.440.000 KM, dok je za izgradnju nove saobraćajne infrastrukture planirano 2.226.000 maraka za. Za postavljanje saobraćajne signalizacije izdvojeno je 150.000 KM.

 

Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica prilikom planiranja sanacije, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica posebnu pažnju posvećuje ispitivanju vodovodne i kanalizacone mreže, a kako bi se, ukoliko je to potrebno, prije pristupanja radovima sanacije saobraćajnica izvršila adaptacija i sanacija vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

 

Za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Centar planirano je ukupno 7.181.000 KM. Iznos od 4.011.000 KM planiran je za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu vodovodne i kanalizacione mreže. Ove godine je planirana posebna stavka za izgradnju objekata za vodosnabdijevanje rubnih naselja općine u iznosu od 596.000 KM. Za regulaciju dijela potoka Sušica izdvojeno je 2.460.000 maraka. Za uređenje i održavanje lokalnih komunalnih objekata vodosnabdijevanja planirano je 114.000 KM.

 

Za projekte uređenja i održavanja javnih prostora u ovoj godini obezbijeđen je iznos od 11.160.000 maraka. Od navedenog iznosa 954.000 maraka planirano je za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje javne rasvjete. Za projekte rekonstrukcije, sanacije i izgradnje stepeništa, platoa, pristupnih i pješačkih staza i ograda planirano je 1.875.000 maraka. Obezbijeđena su i sredstva u iznosu od 1.650.000 KM za rekonstrukciju šetališta „Pješačka zona – Sarajevski ćilim“. Za uređenje i opremanje javnih prostora planirano je 551.000 maraka. Za infrastrukturno uređenje područja Regulacionog plana Šip izdvojeno je 4.490.000 KM, od čega je za projekat infrastrukturnog uređenja poslovne zone Šip - Inovacijsko - tehnološki park Šip planirano 2.590.000 KM.

 

Za hortikulturno uređenje, održavanje i opremanje parkovskih i drugih zelenih površina izdvojeno je 1.062.000 KM. Za podršku razvoju infrastrukture namijenjene kulturnim sadržajima planirano je 847.000, od čega je iznos od 782.000 KM planiran za završetak izgradnje novog objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina.

 

Za projekte podrške izgradnji, uređenju i opremanju prostora u predškolskim i školskim ustanovama planirano je 825.000 KM, dok je za održavanje i unapređenje sportske infrastrukture u vlasništvu Općine Centar izdvojeno je 950.000 KM, od čega je 650.000 planirano za izgradnju, uređenje i održavanje sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta.

 

U ovoj godini izdvojeno je 1.550.000 maraka za sanaciju i praćenje klizišta na području ove lokalne zajednice, što podrazumijeva sanaciju evidentiranih klizišta, izradu elaborata nesaniranih klizišta na području općine Centar i praćenje njihovog stanja, te preventivne mjere zaštite i spašavanja.

 

Za obezbjeđenje higijenskih uslova odlaganja otpada predviđeno je 194.000 KM, dok je za projekat povećanja energetske efikasnosti odnosno sufinansiranje izrade termo fasada zgrada i utopljavanje objekata individualnog i kolektivnog stanovanja u općinskom budžetu planirano je 470.000 KM.