Projekat „Dobar start za uspješan napredak”

Udruženje za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju „EDUS - Edukacija za sve“ je započelo sa aktivnostima predviđenim projektom pod nazivom „Dobar start za uspješan napredak”.

Implementacija je započeta evidentiranjem postojećih sposobnosti kod djece i detekciju razvojnih kašnjenja u svih pet razvojnih oblasti primjenom EDUS instrumenata za procjenu razvoja djece, kao jedinih validiranih instrumenata na području Bosne i Hercegovine - Razvojne bihevioralne skale za procjenu razvoja djeteta uzrasta od prvog mjeseca do navršenih šest godina.

 

Kako je osnovni cilj projekta priprema za uključivanje u inkluzivno opće obrazovanje, započeto je i sa realizacijom individualnih edukativnih programa za djecu predškolskog uzrasta sa područja općine Centar u cilju pružanja dodatne stimulacije razvoja i podrške u učenju.

 

Projekat je finansijski podržala Općina Centar u okviru javnog poziva nevladinim organizacijama, koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine u 2022. godini.