Općina Centar uručila dva motocikla Jedinici za saobraćaj MUP-a KS

Načelnik Srđan Mandić danas je ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admiru Katici predao ključeve dva motocikla za potrebe Jedinice za saobraćaj MUP-a KS.

 Naime MUP Kantona Sarajevo obratio se Općini Centar za zahtjevom za ustupanje na korištenje dva motocikla koje bi koristila Jedinica za saobraćaj u svrhu poboljšanja operativne sposobnosti ove jedinice kao i u svrhu zaštite i spašavanja građana u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

 

Prema riječima načelnika Mandića, Općina Centar godinama pomaže rad policijskih organa, a takva pozitivna praksa će biti nastavljena i u budućnosti.

 

-Iako Općina nema direktnu nadležnost u oblasti sigurnosti, godinama izdvaja značajna finansijska sredstva kako bi podigla kvalitet rada policije, te na taj način svojim građanima obezbijedila što sigurnije uslove za život, poručio je Mandić.

 

Ministar Katica zahvalio se Općini Centar i načelniku Mandiću na dodijeljenim motociklima koji će poboljšati uslove rada i bržu reakciju Jedinice za saobraćaj koja djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

S obzirom da je Općina Centar imala od ranije nabavljena dva motocikla marke „Honda, tip NC 750X DCT“ koje je nabavila putem Službe za civilnu zaštitu za potrebe formiranih struktura civilne zaštite, pozitivno je odgovorila na navedeni zahtjev MUP Kantona Sarajevo.

 

Općina Centar Sarajevo još 2014. godine proglasila MUP Kantona Sarajevo od značaja za zaštitu i spašavanje i do sada je nabavila i ustupila na korištenje MUP-u KS opreme i sredstava u vrijednosti većoj od 500.000,00 KM.

 

Današnjoj primopredaji prisustvovali su i vijećnici Belma Kapo, Hidajet Porić i Alen Girt.