NASTAVAK PROJEKTA SANACIJE ULICA U CENTRU

Okončana sanacija kraka u Kranjčevićevoj ulici

Radnici građevinske firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak okončali su radove na sanaciji kraka Kranjčevićeve ulice od zgrade Unitica do spoja sa Ulicom Tešanjska.

Podsjećamo, radovi su započeli sredinom prošlog mjeseca na osnovu ugovora kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik Općine Centar Srđan Mandić sa predstavnikom firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

 

Tokom radova u proteklom periodu uklonjeni su i postavljeni novi betonski ivičnjaci. Prije postavljanja 2.900 metara kvadratnih novog asfalta izvršena je ugradnja poklopaca na šahtove, kao i nivelacija šibera za vodu te šahtova za odvod površinskih voda.

 

Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je finansijer Općina Centar koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 240.000 maraka.

 

U toku dana će radnici firme „Signal“ Trnovo završiti i radove na izradi horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije duž novoasfaltirane dionice u Kranjčevićevoj ulici.

 

Podsjećamo da je Općina Centar za realizaciju prve faze rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, na dijelu između ulica Alipašina i Fra Anđela Zvizdovića u dužini od oko 460 metara izdvojila 517.300 KM. Na pomenutoj dionici je prethodno realizovan projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na osnovu sporazuma o realizaciji projekta između Općine Centar, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“.

 

Krajem prošlog mjeseca Služba za prostorno uređenje i investicije Općine Centar je putem Odsjeka za javne nabavke pokrenula postupak odabira firme za izvođenje radova na sanaciji još jednog dijela Ulice Kranjčevićeva i to od Ulice Fra Anđela Zvizdovića do Ulice Tešanjska.