Obnova spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u općini Centar

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar započela je sa realizacijom projekta obnove spomen-obilježja posvećenih šehidima i poginulim borcima tokom protekle agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Nakon provedene procedure javnih nabavki građevinska firma „Sela“ je odabrana za izvođenje radova.

 

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić je zajedno sa direktorom Emirom Tutićem potpisao ugovor za usluge i radove na održavanju spomenika šehidima i poginulim borcima za potrebe Općine Centar u vrijednosti od 24.965 KM, sredstva koja su obezbijeđena u budžetu Općine Centar.

 

-Prilikom obilaska terena zajedno sa predstavnikom izvođača radova utvrdili smo koje su sve intervencije potrebne za obnovu 25 spomen-obilježja u Centru. Na osnovu toga radnici firme „Sela“ će popraviti oštećenja na spomenicima, hortikulturno urediti okolicu, ofarbati željezne dijelove spomenika poput zaštitnih ograda, te popraviti parkovske klupe. Zbog poziva i upita građana želim da istaknem da je ovim projektom planirana sanacija jarbola za postavljanje zastava koje imamo na svim spomen-obilježjima i zamjena oštećenih zastava ili eventualno njihovo pranje, zbog čega su neke zastave već skinute i biće vraćene, objasnio je Adis Adilović šef Odsjeka za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar.