ULICA HUSREFA REDŽIĆA NA CIGLANAMA

Završena obnova oštećenog platoa i stepeništa

Radnici građevinske firme „Sela“ su okončali radove na obnovi platoa i stepeništa u Ulici Husrefa Redžića 5 kod obdaništa „Vrapčić“ na Ciglanama.

Projekat je finansirala Općina Centar u iznosu od 72.500 KM. Kako je predviđeno predmjerom i predračunom radova prvo su uklonjene betonske ploče (620 metara kvadratnih), sa starom podlogom umjesto koje je postavljena nova. Nakon toga su izbetonirane staze i stepeništa te postavljene nove kulir ploče, što predstavlja najadekvatnije rješenje za naše vremenske prilike.

 

Za odvodnju površinskih voda ugrađeni su betonski rigol i šaht, te dvije slivničke rešetke, koji su sprovedeni kanalizacionim cijevima u gradski odvodni sistem. Kako nalažu građevinske norme sav građevinski otpad je odvučen na gradsku deponiju.

 

Realizacija navedenog projekta je u skladu sa ugovorom o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju pješačkih staza, stepeništa i ograda na području općine Centar kojeg su potpisali općinski načelnik Srđan Mandić i direktor firme „Sela“ Emir Tutić.

 

Osim projekta obnove platoa i stepeništa u Ulici Husrefa Redžića također će pomenutim ugovorom biti realizovan projekat sanacije pristupnih staza i stepeništa u ulicama: Hiseta kod spomen-obilježja Narodnom heroju Drugog svjetskog rata Vladimiru Periću Valteru, Stolačka, Maka Dizdara 6, Derebent 43, Maršala Tita kod znamenite „Hippy klupe“, Tina Ujevića 5, Buka 10, Asima Ferhatovića, Muhameda Hadžijahića 42-44, dok je okončana sanacija ogradnog zida u Ulici Gornja Breka do broja 120.

 

U toku je obnova rukohvatne zaštitne ograde duž Ulice Stjepana Tomića koja se nalazi u blizini Klinike urgentne medicine Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, dok je obnova rukohvatnih ograda još planirana u sljedećim ulicama: Braće Begić kod broja 11 i kod broja 34, na dijelu Ulice Terezija, između objekta Osnovne škole „Vladislav Skarić“ i Kulturno sportskog centra Skenderija i u Ulici Nusreta Šišića Dede od broja 14 do spomen-obilježja na Koševskom brdu, dok su okončani radovi na dijelu Ulice Patriotske lige od raskrsnice sa Ulicom Kromolj do objekta Osnovne škole „Nafija Sarajlić“. Planirano je i da budu okončani radovi na postavljanju zaštitnih stubova u Ulici Dajanli Ibrahim-bega prema stepeništu u Ulici Antuna Hangija 27-29, kao i sanacija platoa ispred parka „Jelena Vitas“ u Ulici Branilaca Sarajeva.

 

Za realizaciju navedenih projekata u ovogodišnjem budžetu Općine Centar obezbijeđen je iznos od 297.400 KM.