POČETAK AKCIJE U PARKU HASTAHANA

U ponedjeljak počinje velika akcija čišćenja na području općine Centar

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Centar počinje u ponedjeljak 27. juna 2022. godine, a trajat će pet dana, do petka 1. jula 2022. godine. Početak akcije planiran je u ponedjeljak, 27. juna u 7 sati na lokalitetu parka Hastahana.

Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Centar, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja, DVD Bjelave, mjesnih štabova civilne zaštite akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ove općine.

 

Tokom trajanja akcije komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa Općinom Centar i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

 

Početak radova obići će načelnik Općine Centar Srđan Mandić, resorni ministar Enver Hadžiahmetović, pomoćnik ministra Muhamed Bekto, te predstavnici preduzeća i ustanova.

 

Organizatori pozivaju građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da naš životni ambijent bude ljepši i uredniji.