OPĆINA IZDVOJILA 48.488 MARAKA

Započeli radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Alipašina i Tepebašina

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju staza, stepeništa i ograda na području općine Centar jučer su započeli radovi na sanaciji kompletnog stepeništa koje vertikalno spaja ulice Alipašina 5 i Tepebašina kod broja 8.

Nakon provedene tenderske procedure za izvođača radova odabrana je građevinska firma „Sela“. Radove u cjelosti finansira Općina Centar u iznosu od 48.488 maraka.

 

Kako je predviđeno projektom prvobitno je planirano rušenje betonskog stepeništa koje je bilo u jako lošem stanju te uklanjanje rukohvatne ograde.

 

Nakon odvoza otpada slijedi izgradnja novog kamenog stepeništa duž kojeg će biti postavljena nova rukohvatna ograda, a za adekvatnu odvodnju površinskih voda planirana je ugradnja betonskog rigola.

 

Općina Centar kroz realizaciju projekata sanacije i rekonstrukcije stepeništa i pristupnih staza stanovnicima centralne gradske općine nastoji olakšati pristup domovima.

 

Za realizaciju ovog ugovora, koji obuhvata 22 projekta sanacije, u općinskom budžetu je obezbijeđen iznos od 347.240 KM. U narednom periodu, osim navedenog,  planirana je sanacija pristupnih pješačkih staza i stepeništa na sljedećim lokacijama: Višnjik 40-44, Soukbunar 22-34, Koševo 2-4, Himze Polovine 16-20, Marcela Šnajdera 1-3, Braće Begić 38-40, Bolnička 24, Veliki park, Bardakčije kod raskrsnice sa Ulicom Panjina kula, Dejzina Bikića 6, Buka 3 (II faza), Maka Dizdara 6, Derebent 43, Maršala Tita od spomen-obilježja „Vječna vatra“ do raskrsnice sa ulicama Radićeva i Trampina. Također je planirano popločavanje prilaznog puta do objekta ambulante porodične medicine „Koševo II“ u Ulici Marcela Šnajdera 9a, sanacija stepeništa koje spaja Ulice Tepebašina 8 i Alipašinu 5 sa novih rukohvatom i novim odvodom za kišnicu. Također je planirana ugradnja i sanacija rukohvata i zaštitnih stubova u sljedećim ulicama: Mehmeda Handžića 9 i 11,  Šejh-Mehmedova 19 do raskrsnice sa Ulicom Mandrina, duž pješačke zone na Obali Maka Dizdara kod broja 3a.

 

Rebalansom budžeta Općine Centar za ovu godinu za projekte izgradnje i sanacije stepeništa, šetnica, platoa, pješačkih staza i rukohvatnih zaštitnih ograda obezbijeđen je iznos od 2.939.000 KM.