Općina Centar i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini potpisali sporazum o saradnji

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je danas Sporazum o saradnji između Općine Centar i eCommerce Asocijacije u Bosni i Hercegovini koji za cilj ima unapređenje digitalnog poslovanja u ovoj lokalnoj zajednici te poboljšanje poslovnih procesa kroz eCommerce.

U ime Asocijacije potpisivanju sporazuma prisustvovala je izvršna direktorica Belma Agić, a u ime Općine Centar sekretar Općine Adelina Džanković.

 

eCommerce asocijacija u BiH je prva asocijacija koja se bavi unapređenjem digitalnog ekosistema te poboljšanjem eCommerce poslovanja u Bosni i Hercegovini. Asocijacija radi na jačanju svih aspekata online trgovine sa ciljem da unaprijedi standarde e-commerce industrije u BiH i približi je svjetskim tokovima.

 

Kako je pojašnjeno danas tokom potpisivanja sporazuma cilj saradnje je da se putem web stranice Općine Centar korisnicima omogući digitalno finansijsko poslovanje, a kako bi se pojednostavile i ubrzale procedure.

 

U narednom periodu intenzivno će se raditi na stvaranju i razvijanju pozitivnog poslovnog okruženja u području elektroničkog poslovanja i razvoj eCommerce platforme.

 

Načelnik Mandić istakao je opredjeljenje Općine Centar da razvija digitalne platforme kako bi se prije svega omogućila nesmetana dvosmjerna komunikacija građana i građanki sa jedne, i organa uprave sa druge strane.

 

- Proces digitalizacije koju namjeravamo provesti je složeni proces uspostavljanja novog, funkcionalnijeg sistema, na kojem je potrebno trajno i kontinuirano raditi, naglasio je Mandić.

 

Agić je istakla da se zajedničkim snagama može djelovati i raditi na unapređenju digitalnog poslovanja te poboljšanju poslovnih procesa kroz eCommerce.

 

Potpisanim sporazumom definisana su međusobna prava i obaveze u provođenju ključnih aktivnosti koje su vezane za podizanje svijesti o eCommerce segmentu, povećanju broja i volumena kartičnih transakcija, prilagodbama legislative, te promovisanju sigurnosti online prodaje.