U OKVIRU PROJEKTA „GLEDAJ SVOJA POSLA“

Objavljen javni poziv za podršku pokretanju biznisa iz oblasti turizma

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom boravka na području Kantona Sarajevo, a koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti biznis iz oblasti turizma, da se prijave za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih inicijativa u turizmu.

Pomenuti program će biti realizovan u okviru projekta „Gledaj svoja posla“.

Sve potrebne informacije o javnom pozivu zainteresovani mogu pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/39YFE7V, gdje je također moguće popuniti prijavni formular koji se može dostaviti elektronskim putem na mail adresu:prijave@cefebih.org, ili lično na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu.

 

Na javni poziv koji će biti otvoren do 1. juna 2022. godine mogu se prijaviti sve nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo koje imaju poslovne ideje iz oblasti turizma. Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi i žene, kao i osobe čija je nezaposlenost posljedica pandemije Covid-19.

 

Kroz Program podrške aplikantima će biti omogućena višednevna obuka u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji, podrška u oblasti poslovnog planiranja, mentorstvo iz oblasti turizma relevantno za konkretni poduzetnički poduhvat, kao i bespovratna  finansijska  sredstva  u  iznosu  do  6.000 KM  po biznisu (za pozitivno ocijenjene biznis planove), te poslovno  mentorstvo  u   prvoj   godini   poslovanja   i umrežavanje  sa  srodnim preduzetnicima.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org ili na broj telefona: 065 152 343.

a

Projekat „Gledaj svoja posla“ se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)2“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.