ZAPOČELO UKLANJANJE I KAPTIRANJE STABALA U ULICI MIS IRBINA 10

Nakon uklanjanja opasnih i truhlih stabala planirana sadnja novih na vanjskom igralištu FIS-a

Kako je prethodno najavljeno radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ su danas započeli sa uklanjanjem starih i truhlih stabala topola u dvorištu Fiskulturnog doma Sarajevo (FIS) na adresi Mis Irbina 10.

Također, osim uklanjanja tri stabla, koja su predstavljala najveću opasnost za korisnike ovog centra, na preostalih deset stabala će biti urađeno kaptiranje na odgovarajuću visinu. Umjesto uklonjenih planirana je sadnja novih stabala.

 

Zahtjev za uklanjanje je podnijela uprava Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“, koja upravlja kultnim FIS-om, dok je Komisija za komunalne poslove Općine Centar konstatovala oštećenja u bazi i unutrašnjosti  debala, te oštećenja kore, uz suhe, trule i prelomljene grane. Komisija je zaključila da je potrebno ukloniti  tri stabla koja se nalaze u dvorištu FIS-a, kako bi se spriječila opasnost od njihovog pada i ugrožavanja života i imovine koje bi takav pad prouzrokovao.

 

S obzirom da je lokacija na kojoj se nalaze predmetna stabla proglašena nacionalnim spomenikom odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, upućen je zahtjev za mišljenje Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, koji je, na osnovu „Elaborata uzgojnih karakteristika i zdravstvenog stanja topola u parku FIS“, dao svoje pozitivno mišljenje za uklanjanje i kaptiranje stabala. 

 

Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar je na osnovu navedenog izdala rješenje da se KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo odobri uklanjanje tri stabla u dvorištu popularnog FIS-a.