NASTAVAK PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

Završni radovi na polaganju glavne cijevi za novu vodovodnu mrežu za naselje Borak

U dosadašnjem toku radova na rekonstrukciji vodovodne mreže za naselje Borak, koji su započeli krajem aprila ove godine, radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ su priveli kraju polaganje glavnog voda za novu vodovodnu mrežu koja će snabdijevati ovo naselje.

Do kraja ove sedmice se očekuje da ovaj dio posla bude završen. Paralelno sa ovim druge ekipe izvođača su započele sa radovima na priključenju okolnih stambenih objekata na novu vodovodnu mrežu ukupne dužine 195 metara.

 

Trasa novog cjevovoda vodi od stepeništa u Ulici Terezija 18 na Skenderiji, odakle su započeli radovi, i vodi do glavne cijevi u Ulici Borak između brojeva 15 i 17. Finansijer projekta je Općina Centar u iznosu od 48.425 KM, dok je realizator i nadzor projekta komunalno preduzeće „“Vodovod i kanalizacija“.

 

U prethodnom periodu ViK je završio radove na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže, a za ovu namjenu Općina Centar je izdvojila  129.640 KM.

 

Po okončanju ovih radova pristupi će se sanaciji stepeništa.