Održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Centar održalo je u četvrtak 27. januara 2022. godine online 14. redovnu sjednicu koju je vodio predsjedavajući Sejad Đozo.

Na sjednici je prezentirana informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar.

 

Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

 

Usvojeni su godišnji izvještaji o radu četiri centra za zdravo starenje koja djeluju na području općine Centar u ulicama Maršala Tita 12, Soukbunar 203,Patriotske Lige do broja 46 i Nahorevska na broja 103 za 2021. godinu.

 

Vijeće je dalo saglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa Udruženjima „Generacija“ i „Zdravo živi/sretno stari“.

 

Godišnji izvještaj o radu Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u  razvoju Općine Centar za 2021. godinu je također dobio podršku Općinskog vijeća.