Sutra 14. redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna 14. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana online putem u četvrtak, 27. januara 2022. godine u 10 sati.

Dnevni  red

1.

a) Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 30.12.2021. godine;

b) Usvajanje Zapisnika sa nastavka 13. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 20.1.2022. godine

2. Vijećnički sat

3. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Općine Centar

4. Nacrt Statuta Općine Centar Sarajevo

5.

a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke broj :01-45-2157/19 od 16.12.2019. godine i dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Općine Centar Sarajevo u ulici Vrazova 5,

b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke broj :01-45-972/20 od 03.09.2020. godine i dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Općine Centar Sarajevo u ulici Mehmeda Spahe ( suteren ) ,

c) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Valtera Perića 5 (suteren),

d) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Sutjeska 18,

e) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Nikole Kašikovića 7,

f) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Patriotske lige do broja 46,

g) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Nahorevska 103,

h) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulici Maršala Tita 12.

6. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa Udruženjima „Generacija“ i „Zdravo živi/sretno stari“

8. Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Centar Sarajevo

9. Prijedlog Rješenja broj: 05/A-27-582/20 kojim se odbija zahtjev Hajduk Avde i drugih iz Sarajeva za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu objekta izgrađenog u ulici Kaptol br. 12. u Sarajevu, koje je označeno kao k.č. 1938/2 k.o. Sarajevo IV, kao neosnovan

10. Prijedlog rješenja broj 05/A-31-741/07-1 kojim se mijenja tačka I dispozitiva pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-741/07 od 23.06.2008. godine

11. Prijedlog Rješenja broj 05-31-700/16-1 kojim se oglašava ništavim Rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj 05-31-700/16 od 26.09.2017. godine u cijelosti

12. Prijedlog zaključka broj 05/A-31-446/03-1 kojim se odbacuje prijedlog Podbičanin Bilala iz Sarajeva, za obnovu postupka koji je okončan pravosnažnim rješenjem Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-446/03 od 20.11.2003. godine, kao zasnovan na okolnostima koje nisu učinjene vjerovatnim

13. Godišnji izvještaj o radu Centara za zdravo starenje Općine Centar u ulicama Maršala Tita na broju 12. i Soukbunar na broju 203., za 2021. godinu

14. Godišnji izvještaj o radu Centra za zdravo starenje Općine Centar na adresama Patriotske Lige do broja 46 i Nahorevska na broja 103, za 2021. godinu

15. Godišnji izvještaj o radu Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Općine Centar za 2021. godinu