Završeni projekti sanacije u školama „Nafija Sarajlić“ i „Vladislav Skarić“

Načelnik Srđan Mandić u decembru prošle godine održao je sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja općine Centar.

Razgovarano je o realizovanim i planiranim projektima, ali i o najvećim problemima u osnovnim školama. Direktori su naglasili da je u najvećem broju slučajeva prioritet sanacija i adaptacija mokrih čvorova, učionica, sportskih sala i svlačionica. Za tu namjenu je u budžetu Općine Centar prošle godine obezbijeđeno 330 hiljada KM.

 

Posljednji projekti, s ciljem poboljšanja uslova boravka djece i nastavnog osoblja, realizovani su u školama „Nafija Sarajlić“ i „Vladislav Skarić“.

 

Općina Centar je izdvojila četiri hiljade maraka školi „Nafija Sarajlić“ za sportsku dvoranu gdje su postavljeni novi radijatori. Na ovaj način će biti omogućeno kvalitetnije zagrijavanje dvorane, a samim time i odvijanje nastavnog procesa.

 

U OŠ „Vladislav Skarić“ su završeni radovi na obnovi toaleta, a za navedene radove Općina je izdvojila 5.879 KM. 

 

 

Ranije je tokom 2021. godine u OŠ „Hasan Kaimija“ sanirana sportska sala, dok su u OŠ „Hasan Kikić“ realizovani projekti energetske efikasnosti.

 

Za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ su obezbijeđena sredstva za sanaciju kotlovnice, a u školama „Isak Samokovlija“ i „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“ su adaptirane svlačionice u sklopu fiskulturne sale.

 

 

Za sanaciju krova, oborinske kanalizacije, fasade, toaleta i kuhinje u vrtiću Makovi Općina je izdvojila 60 hiljada maraka.

 

Načelnik Mandić je istakao da će se i u budućnosti odluke vezane za izdvajanja za obrazovanje iz budžeta donositi nakon konsultacija sa aktivom direktora osnovnih škola sa područja općine Centar.