U februaru počinje upis prvačića

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/21) definisano da se upis u redovnu školu obavlja u mjesecu februaru, a u izuzetno opravdanim slučajevima i u mjesecu augustu, te da se upis u osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu vrši u mjesecu martu, odnosno i augustu, pod uvjetom da se u martu nije prijavio dovoljan broj učenika.

Tako će se upis djece u prvi razred osnovnih škola u Kantonu Sarajevo obaviti u periodu od 1.2. do 28.2.2022. godine (prvi upisni rok).

Uvažavajući veoma važan razvojni period djece koji se upisuju u prvi razred osnovne škole, te proces njihovog emocionalnog i socijalnog sazrijevanja u ovom razvojnom periodu, u suradnji i konsultacijama sa pedagoškim službama u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, omogućit će se i naknadno testiranje učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole.

Sve škole u Kantonu Sarajevo su u obavezi obavijestiti roditelje/staratelje da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji će biti objavljen na web stranici škole, a putem obrasca „Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovnih škola za školsku 2022/2023. godine“, kao i da su u obavezi da telefonskim putem kontaktiraju roditelje (ukoliko imaju kontakt podatke) i obavijeste ih o načinu upisa djeteta u prvi razred, uzimajući u obzir činjenicu da svi roditelji nemaju pristup web stranici, odnosno internetu.

Roditeljima/starateljima učenika potrebno je omogućiti da upis djece mogu vršiti i elektronskim putem, popunjavanjem prijavnog obrasca na e-mail adresu škole.

 

Dokumentacija koja je neophodna za upis djece može se dostaviti odmah pri upisu djeteta, ali i naknadno, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID 19).

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je o upisu učenika u februarskom roku izvijestilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Domove zdravlja u Kantonu Sarajevo uz molbu da planiraju organizaciju i realizaciju aktivnosti, radi izdavanja dokumentacije koja je neophodna za upis djece u prvi razred osnovne škole (ljekarsko uvjerenje).

Iz Ministarstva su naglasili da su shodno članu 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati Pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.