U januaru 380 korisnika projekta „Hljeb i mlijeko“ dobilo po 50 KM od Općine Centar

U sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva Općina Centar realizira projekat „Hljeb i mlijeko za penzionere“ u okviru kojeg svakog mjeseca izdvaja po 50 maraka za socijalno ugrožene starije sugrađane, kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U budžetu središnje sarajevske Općine u 2021. godini za ovu namjenu izdvojeno je 300 hiljada KM, a sa realizacijom projekta će biti nastavljeno i u ovoj godini.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

-Za mjesec januar 2022. godine po 50 KM je uplaćeno za 340 penzionera i 40 lica starijih od 60 godina bez primanja, istakli su iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.