Načelnik Mandić i ministar Avdić potpisali sporazum

Obezbijeđena sredstva za rekonstrukciju kotlovnice u objektu FIS-a

Danas je upriličeno potpisivanje sporazuma o sufinansiranju projekta „Sanacija, rekonstrukcija i tekuće održavanje objekta Centra za sport i rekreaciju - Sportski centar FIS“.

U ime Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo sporazum je potpisao ministar Samir Avdić, dok je u ime Općine Centar sporazum potpisao načelnik Srđan Mandić.

 

Prema odredbama ovog sporazuma pomenuto ministarstvo je rebalansom budžeta Kantona Sarajevo obezbijedilo 50.000 KM koje će biti iskorištene za rekonstrukciju kotlovnice u FIS-u, kojim u ime Općine Centar upravlja Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“.

 

Ovom prilikom načelnik Mandić je kazao da ovo predstavlja uspješan nastavak dobre saradnje Općine i Ministarstva kulture i sporta KS.

 

- Tokom ove godine ministarstvo je sa 500.000 KM pomoglo izgradnju objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina u parku Kemala Montena, te je sufinansijer projekta  postavljanja spomenika posvećenog našem najboljem sportisti Mirzi Delibašiću. Kada govorimo o FIS-u, tamo su uslovi jako loši, ali mi smo odlučni i istrajni da FIS vratimo tamo gdje pripada i da bude centar za sport i rekreaciju gdje će se mladi ljudi okupljati, istakao je načelnik Mandić.

 

Za narednu godinu načelnik Mandić je najavio rekonstrukciju gimnastičkih sala i ostalih sadržaja. 

 

-Današnje potpisivanje ugovora je nastavak odlične saradnje koju imamo sa Općinom Centar. Sinergija kantonalnog i općinskih nivoa donosi samo boljitak građanima Kantona Sarajevo, naglasio je ministar Avdić.