Općina Centar finansirala nabavku opreme za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa vijećnikom Samirom Fazlićem i savjetnikom za društvene djelatnosti Draškom Lukovićem posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH gdje ih je ugostio direktor dr. Ismet Ovčina.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar okončana je nabavka printera za štampanje ID kartica.

 

O značaju nabavljene opreme je govorila Adelaida Grabovica iz Sektora za informacije i usluživanje korisnika.

 

- Nove ID kartice imaju kod koji omogućava očitavanje kroz naš bibliotečki sistem. Putem kartica možemo da izdajemo knjige i registrujemo korisnike koji žele koristiti našu čitaonicu. Sa novom opremom poboljšali smo usluge, jer više ne moramo koristiti obične kartonske kartice u koje smo ručno upisivali podatke. Sada kroz digitalizovane baze imamo podatke korisnika, posudbu bibliotečke građe i evidentiranje korisnika u čitaonici, odnosno imamo modernizovan sistem, kazala je Grabovica.  

 

Direktor Ovčina je upoznao načelnika Mandića i goste iz Općine Centar sa osnovnim informacijama i statusu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH čiji pravno-finansijski status još nije riješen. Na kraju je načelniku Mandiću i vijećniku Fazliću uručio knjige i zahvalnice za doprinos u realizaciji projekata osavremenjavanja usluga Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.