3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se u svijetu obilježava 3. decembra, ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Obilježavanjem ovog datuma se teži podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, usvojenog od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine.

 

Kako bi se našim sugrađanima olakšao život i svakodnevna komunikacija Općina Centar realizuje niz projekata namijenjenih našim sugrađanima sa invaliditetom.

 

Općina će i u narednom periodu realizovati projekte koji za cilj imaju potpunu integraciju u društvo osoba sa invaliditetom.